Про проект

ОПИС ПРОЕКТУ «ШКІЛЬНА АКАДЕМІЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА» у 2013 році

Професійна підтримка – це процес допомги у пізнанні і використанні власного  освітнього, професійного і психологічного потенціалу задля досягнення оптимального рівня самозадоволення і водночас суспільної користі.”
                                                                        Ґленис Уотт – керівник відділу Європейської Комісії

Тематична сфера:
Ключові компетентності загальноєвропейських рекомендацій щодо ціложиттєвї освіти, компетентність 7  – Ініціативність та підприємливість.
Ініціативність та підприємливість означає здатність особи втілювати ідеї у життя. Вони  охоплюють творчість, інноваційність, здатність йти на ризик, а також вміння планувати заходи та здійснювати їх для досягнення поставлених цілей. Вони становлять підтримку для індивідуальних осіб не тільки в їхньому щоденному приватному та суспільному житті, а також на роботі, допомагаючи їм усвідомлювати контекст їхньої праці і здатність використовувати шанси; вони є підставою для більш конкретних знань, вмінь та навичок, потрібних тим, хто займається або бере участь у громадській чи торговій діяльності. Вони повинні охоплювати усвідомлення етичних цінностей і пропагувати добре керівництво.
Загальна мета: підтримка суспільно-економічного сталого розвитку країн, що розвиваються, у виконанні заходів, котрі мають на меті підвищення рівня освіти і професійної кваліфікації суспільства через запровадження елементів підприємницької освіти в школі.
Цілі:
- розвиток в учнів та вчителів культури підприємництва та необхідних компетентностей для досягнення успіху в бізнесі або професійній карєрі;
- обмін досвідом у запровадженні в шкільній практиці заходів, повязаних із розвитком професійної активності та підприємливості.
Кінцева цільова група:
Вчителі та учні старших класів загальноосвітніх навчальних закладів, учні професійно-технічних закладів освіти.
Територіальна участь: перший рік - 10 областей, другий рік - 14 областей України.
Проект заплановано на 2 роки (2012-2013), і другий рік реалізації складається з 4 компонентів:
1. Tренери (Навчання українських експертів для підтримки розвитку вчителів і шкільних психологів у сфері реалізації завдань щодо профісійної активності та підприємливості учнів).
2. Шкільні лідери (підготовка вчителів українських шкіл і шкільних психологів до підтримки розвитку учнів у сфері професійної активності та підприємництва).
3. Шкільні клуби підприємництва (підготовка учнів до активності на ринку праці та активного та підприємницького ставлення).
4. Інтернет платформа проекту (підсилення компонентів 1, 2, 3 та координації, моніторингу і пропагування проекту).

Немає коментарів:

Дописати коментар